Argo Card z certyfikatem ACE-M
wtorek, 19 stycznia 2016 15:26
Drukuj
Międzynarodowe  Stowarzyszenie Producentów Kart Plastikowych ICMA zrzesza firmy i organizacje, których domeną działalności jest produkcja i personalizacja kart plastikowych. Ze względu na globalny zasięg i szerokie wykorzystanie tych kart, proces wytwórczy jak i związane z nim systemy informatyczne, stają się coraz bardziej zaawansowane i skomplikowane. Krytycznymi elementami dla branży są standardy produkcji i jakości, sposoby zabezpieczeń oraz aspekty ochrony środowiska. ICMA jest stowarzyszeniem, którego zadaniem jest popularyzowanie wiedzy o powyższych zagadnieniach oraz wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy członkami organizacji.

Jednym ze sposobów dbania o dobre standardy i praktyki jest wyróżnianie profesjonalistów certyfikatami ACE, świadczącymi o bardzo dużej wiedzy i doświadczeniu tych osób. Każda osoba uhonorowana certyfikatem musi posiadać przynajmniej dwuletnie doświadczenie w branży oraz pozytywnie zdać egzamin ekspercki ACE.  Certyfikaty obejmują następujące obszary:

-    ACE-M – proces produkcji karty plastikowej,
-    ACE-P – techniki i standardy personalizacji karty plastikowej,
-    ACE-A – zaawansowane technologie, materiały, sposoby zabezpieczeń oraz rozwiązania proekologiczne.

Członek wspierający Stowarzyszenia - firma Argo Card jako jedyna organizacja w Polsce, może poszczycić się członkiem zespołu legitymującym się certyfikatem ACE-M. W ubiegłym roku do egzaminu organizowanego przez ICMA przystąpił i zdał z wynikiem pozytywnym Kierownik Drukarni ArgoCard – Pan Stanisław Treder.

Egzamin przeprowadzany przez Stowarzyszenie ICMA nie należy do łatwych. Obszerny test trwa 3 godziny i zawiera 120 pytań z ośmiu zakresów tematycznych dotyczących produkcji kart plastikowych: farb, drukowania, laminacji, składania, sztancowania, norm, klejów i materiałów. Każdy z bloków tematycznych trzeba zdać przynajmniej w 80% by egzamin został zaliczony.

Pan Stanisław Treder został również wyróżnionych wpisem do grona certyfikowanych specjalistów ICMA  i obecnie jest jedynym Polakiem w tym szacownym globalnym gronie.

Więcej na temat certyfikatów ACE, aplikowania, egzaminów i  zakresów tematycznych znajdą Państwo po kliknięciu w link: http://icma.com/ace-accreditation/