Badanie Rynku Kart Podarunkowych w Polsce 2015
czwartek, 23 lipca 2015 09:22
Drukuj

Zgodnie z przyjętym planem prac Stowarzyszenia podczas zeszłorocznego spotkania Grupy Roboczej, w maju 2015 roku zostało zrealizowane badanie Badanie Rynku Kart Podarunkowych w Polsce. Jest to już trzecie tego typu badanie, poprzednie dwa zostały zrealizowane przez PSEKP w latach 2010 i 2011.

Ze względu na fakt, że od poprzedniego badania upłynęły niemalże 4 lata uznaliśmy, że badania powinny zostać przygotowane w taki sposób, żeby można było zaobserwować zmiany i dynamikę rynku kart podarunkowych w Polsce. W związku z tym wiele pytań zadanych respondentom w tegorocznym badaniu, było identycznych lub bardzo podobnych do tych z lat poprzednich.


Zgodnie z przewidywaniami opartymi na monitorowaniu rynku amerykańskiego i brytyjskiego, które stanowią odniesienie dla rozwoju rynku kart podarunkowych w Polsce    ( a który jest opóźniony o 5-7 lat w stosunku do tych rynków zagranicznych), znajomość kart podarunkowych deklaruje 46% ankietowanych Polaków, co stanowi wzrost o 8 punktów procentowych w porównaniu do roku 2011.

Ilość osób, które zetknęły się z karta podarunkową jako ofiarujący lub obdarowany, wzrosła od roku 2011 aż o 44%. Nadal najlepszą okazją do podarowania karty podarunkowej są urodziny i imieniny oraz święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy jako że są to najpopularniejsze okazję do wzajemnego obdarowywania się rzez bliskich i znajomych.

W celu zapoznania się ze szczegółowymi wynikami tegorocznego Badania Rynku Kart Podarunkowych w Polsce prosimy o kontakt: info@kartypodarunkowe.org