O stowarzyszeniu
PDF Drukuj Email

Polskie Stowarzyszenie Emitentów Kart Podarunkowych, z siedzibą w Gdańsku, powstało w 2010 roku. Jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem obecnych na polskim rynków emitentów kart podarunkowych. Głównym celem Stowarzyszenia jest promocja idei kart podarunkowych i kuponów prezentowych.

Powstaliśmy, by:

 • ułatwiać wymianę informacji, doświadczeń i pomysłów pomiędzy członkami Stowarzyszenia
 • reprezentować interesy Stowarzyszenia i zagadnienia będące przedmiotem naszej działalności, w szczególności wobec władz państwowych i samorządowych, organizacji
  i instytucji rządowych i społecznych oraz współpracy z nimi,
 • wspierać  oraz inspirować studia i analizy, prezentujące nowe techniki i możliwości związane z emitowaniem kart podarunkowych,
 • budować forum wymiany doświadczeń i wiedzy z zakresu produkcji, emisji, dystrybucji
   i wdrażania produktów i usług związanych z rynkiem kart podarunkowych,
 • podnosić świadomość i popularyzować wiedzę na temat rozwoju rynku
   i działalności związanej z ideą kart podarunkowych i kuponów prezentowych,
 • upowszechniać istniejące i nowe produkty oraz usługi związane
  z kartami podarunkowymi i kuponami prezentowymi,
 • podnosić świadomość  wśród emitentów, w zakresie zagadnień prawnych, w tym podatkowych związanych z ideą kart podarunkowych i kuponów prezentowych,
 • zwiększać wiedzę członków  w zakresie produkcji, dystrybucji, wykorzystania kart podarunkowych i kuponów prezentowych oraz wypracować standardy dobrej praktyki
   i jakości w ww. zakresie,
 • wspomagać i wspierać rozwój rynku kart podarunkowych i kuponów prezentowych,
 • dbać o dobre imię i renomę oraz rozwijać atmosferę zaufania do oraz na rynku kart podarunkowych i kuponów prezentowych,
 • prowadzić działalność prewencyjną i podnosić świadomość w zakresie m.in. ograniczania strat finansowych w wyniku popełnienia przestępstw lub wykroczeń związanych z używaniem kart podarunkowych lub kuponów prezentowych.