Cele stowarzyszenia
Drukuj

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem utworzonym w celu:

 • ułatwienia wymiany informacji, doświadczeń i pomysłów pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
 • reprezentowania interesów Stowarzyszenia i zagadnień będących przedmiotem działalności Stowarzyszenia, w szczególności wobec władz państwowych i samorządowych, organizacji i instytucji rządowych i społecznych oraz współpracy z nimi,
 • wspierania oraz inspirowania studiów i analiz, których celem jest przedstawienie nowych technik i możliwości związanych z emitowaniem kart podarunkowych,
 • dążenia do stworzenia forum, na którym reprezentanci różnych branż zainteresowani wydaniem kart podarunkowych lub kuponów prezentowych mogliby spotkać się i przedyskutować nurtujące ich zagadnienia,
 • stanowienia wspólnej platformy umożliwiającej współpracę,
 • promocji idei kart podarunkowych i kuponów prezentowych wśród konsumentów i przedsiębiorców oraz promocji korzyści związanych z ich wykorzystaniem,
 • wsparcia w zakresie istnienia i rozwoju idei korzystania z kart podarunkowych i kuponów prezentowych,
 • podniesienia świadomości i upowszechniania wiedzy w zakresie rozwoju rynku i działalności związanej z ideą kart podarunkowych i kuponów prezentowych, w tym świadomości w zakresie istniejących i nowych produktów oraz usług związanych z kartami podarunkowymi i kuponami prezentowymi,
 • podniesienia świadomości i upowszechniania wiedzy w zakresie zagadnień prawnych, w tym podatkowych związanych z ideą kart podarunkowych i kuponów prezentowych,
 • zwiększenia świadomości i upowszechniania wiedzy członków, w szczególności w zakresie kwestii związanych z produkcją, dystrybucją, wykorzystaniem kart podarunkowych i kuponów prezentowych oraz wypracowania standardów dobrej praktyki i jakości w ww. zakresie,
 • wspomagania i wspierania rozwoju rynku kart podarunkowych i kuponów prezentowych,
 • dbania o dobre imię i renomę oraz rozwijanie atmosfery zaufania do oraz na rynku kart podarunkowych i kuponów prezentowych,
 • prowadzenia działalności prewencyjnej i podnoszenia świadomości w zakresie m.in. ograniczania strat finansowych w wyniku popełnienia przestępstw lub wykroczeń związanych z używaniem kart podarunkowych lub kuponów prezentowych.