Podczas nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia ponad połowa klientów może dać w prezencie kartę lub bon podarunkowy
piątek, 19 grudnia 2014 11:08
Drukuj

Według niedawnego badania progowego Angielskiego Stowarzyszenia Kart i Bonów Podarunkowych (UKGVCA), instytucji branżowej reprezentującej kluczowych graczy na wartym 5 miliardów funtów rynku bonów i kart podarunkowych oraz internetowych rozwiązań dot. kont podarunkowych, ponad połowa konsumentów (57%) może podczas nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia przekazać w prezencie swoim przyjaciołom lub członkom rodziny kartę lub bon podarunkowy. Jest to wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy 49% zamierzało podczas nadchodzących świąt Bożego Narodzenia przekazać w prezencie kartę lub bon podarunkowy, wykazujący ich zwiększającą się popularność.


Badanie ponad 2000 konsumentów przeprowadzone przez YouGov Plc jest spójne z danymi z BDO, które wykazują, iż sprzedaż konsumencka kart podarunkowych wzrosła o 9,71% w trzecim kwartale 2014 roku.


Andrew Johnson, Dyrektor Generalny UKGCVA wyjaśnia:

„Te dane odzwierciedlają bardzo ekscytujący okres dla branży. Z wyraźnym wzrostem zeszłorocznych wyników, widzimy, jaki wzrost jest doświadczany przez rynek bonów i kart podarunkowych. Przez ostatnie lata dostrzegaliśmy silnie rosnącą popularność kart i bonów podarunkowych i obecnie przewidujemy, iż okres poprzedzający Boże Narodzenie 2014 roku będzie najbardziej obiecującym okresem, jaki dotychczas miał miejsce.”


Johnson kontynuuje:


„Karty i bony podarunkowe są wspaniałym sposobem na przekazanie naszym ukochanym prezentu, który nie będzie ze sobą niósł ryzyka złego wyboru lub kupna prezentu o niewłaściwym rozmiarze. Nie ma nic gorszego, niż rozpakowywanie prezentu od najbliższej osoby lub członka rodziny i uświadomienie sobie, ze oto otrzymaliśmy coś, co już mamy – lub coś, co nam się w ogóle nie podoba! Właśnie z tego powodu, iż są one zawsze trafne jako prezenty, rośnie popularność kart i bonów podarunkowych, bo coraz więcej ludzi dostrzega ich atrakcyjność.”


Uwagi do instytucji wykorzystujących informacje:


Jeżeli nie podano inaczej, wszelkie wyliczenia pochodzą z YouGov Plc. Całkowita próbka statystyczna za rok 2014 obejmowała 2028 dorosłych, podczas gdy w roku 2013 obejmowała 2015 osób dorosłych. Badania terenowe przeprowadzono w okresie między 16 i 17 września 2014 roku oraz między 29 i 31 października 2013 roku. Ankiety przeprowadzono internetowo. Wyniki były ważone i są wynikami reprezentatywnymi dla osób dorosłych w Wielkiej Brytanii mających ukończone 18 lat.


Informacje o UKGCVA


Stowarzyszenie Emitentów Kart i Bonów Podarunkowych Zjednoczonego Królestwa powstało jako instytucja branżowa w 1991 roku w celu reprezentowania kluczowych graczy na wartym 5 miliardów funtów rynku bonów i kart podarunkowych oraz internetowych rozwiązań dot. kont podarunkowych. Instytucja zapewnia informacje oraz wytyczne zarówno dla dostawców/emitentów bonów i kart podarunkowych, jak i dla klientów i jest wiodącą instytucją w zakresie kwestii mających wpływ na branżę.


Jej głównym zamierzeniem jest popularyzacja profilu i wykorzystania bonów i kart podarunkowych w Wielkiej Brytanii, promująca branżę w odniesieniu do klientów, instytucji biznesowych, rządowych oraz innych zainteresowanych.


Raport BDO ocenia dane przedłożone przez członków UKGCVA, które obejmują detalistów z dzielnic handlowych, centrów handlowych, supermarketów, detalistów internetowych, agencje B2B oraz dostawców usług branżowych i jest najwiarygodniejszym raportem zebranym dla tej lukratywnej branży.


Informacje o YouGov


YouGov jest międzynarodową agencją badawczą z kompleksowym serwisem internetowym oferującą badania specjalistyczne, zbiorcze, terenowe oraz usługi indeksacyjne, badania ilościowe, zlecone raporty produktowe i dotyczące wywiadu rynkowego.


Oryginalna treść artykułu: http://www.ukgcva.co.uk/ccs/news/ccs_files/201501281037490.Christmas-survey-release-over-half-of-consumers-v2-YG-Amended.pdf