Spotkanie Inauguracyjne Grupy Roboczej PSEKP
wtorek, 28 października 2014 10:19
Drukuj

Dnia 23.10.2014 roku w Hotelu Marriott w Warszawie odbyło się spotkanie inauguracyjne Grupy Roboczej Polskiego Stowarzyszenia Emitentów Kart Podarunkowych w Polsce. W spotkaniu udział wzięli reprezentanci wszystkich uczestników rynku Kart Podarunkowych w Polsce, t.j.: TESCO – emitent Kart Podarunkowych, Blackhawk – dystrybutor Kart Podarunkowych, FirstData – dostawca usługi obsługi programu Kart Podarunkowych oraz Argo Card - producent kart plastikowych i systemów informatycznych do zarządzania programami Kart Podarunkowych. Dzięki uczestnictwu przedstawicieli tych właśnie firm, Grupa Robocza reprezentuje bardzo duże doświadczeniu w omawianym temacie oraz silną pozycją rynkową.


Omawiając bieżącą sytuację na Rynku Kart Podarunkowych w Polsce, dyskusja skoncentrowała się na funkcji Stowarzyszenia, jego celach oraz roli jaką może odegrać w kontekście zniwelowania ujawnionych dysproporcji pomiędzy rynkiem Kart Podarunkowych w Polsce a m.in. w Wielkiej Brytanii czy Niemczech. Grupa Robocza wskazała siedem obszarów, na których w okresie najbliższych 12 miesięcy powinna skupić się aktywność Stowarzyszenia:


  1. Jak najszybsze przeprowadzenie badania rynku Kart Podarunkowych w Polsce.

  2. Lobbing dot. popularyzacji emisji karty podarunkowej jako bonu z funduszu socjalnego.

  3. Budowanie świadomości Karty Podarunkowej wśród konsumentów w Polsce.

  4. Budowanie świadomości Karty Podarunkowej wśród sprzedawców (na wszystkich poziomach organizacji: zarząd, sklep, sprzedawca).

  5. Stowarzyszenie jako podmiot występujący przed organami podatkowymi o interpretacje prawną.

  6. Wsparcie merytoryczne organizacji planujących emisję Kart Podarunkowych w Polsce.

  7. Stały Monitoring rynku Kart Podarunkowych w Polsce.

Podsumowując spotkanie, uczestnicy jednogłośnie stwierdzili, że istnieje duża potrzeba aktywnej działalności takiej organizacji jak Polskie Stowarzyszenie Emitentów Kart Podarunkowych i jego stałe angażowanie się w popularyzację Kart Podarunkowych w Polsce.